Stipendit ja avustukset

Yhdistys tukee jäsenten kouluttautumista ja harrastustoimintaa maksimissaan 100 euron arvoisella stipendillä vuodessa. Stipendiä voi hakea omaehtoiseen opiskeluun, työkyvyn ylläpitoon tai kotimaan lomamajoitukseen:

- yhdistys korvaa puolet kuluista, kuitenkin enintään 100 euroa/vuosi

- esim. 10 e kurssimaksu, 10 e teatterilippu, 80 e majoitusmaksu -> 50 e tuki (puolet korvataan)

- esim. 350 e majoitusmaksu -> 100 e tuki (puolet korvataan, tuki enintään 100 e/vuosi)

- harrastusväline- tai materiaalihankintoja ei tueta


- samalla hakemuksella voi hakea tukea useampaan menoon


- hakemukseen on liitettävä mukaan kuitit

- jäsenelle voidaan myöntää vain yksi stipendi vuodessa.


JHL-opiston kurssit ovat yleensä sinulle jäsenenä ilmaisia. Jos jollain JHL-kurssilla sinulle muodostuu kuluja, yhdistys korvaa ne hakemuksesta. Yhdistys maksaa 50 e kurssistipendin (hakemus yhdistyksen taloudenhoitajalle).

Stipendin hakeminen

Yhdistyksemme jäsenenä voit hakea stipendiä koulutukseen, harrastukseen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Kaikki jakamamme avustukset ovat korvausperusteisia sekä harkinnanvaraisia. Niitä voi hakea avoimella hakemuksella tai valmiilla lomakkeella. Liitäthän aina hakemukseesi kuitit, joita vastaan voimme avustuksen maksaa.


Avustusta työpaikan yhteisiin toimintoihin

Työpaikalla yhdistysten jäsenten järjestämään tykytoimintaan, virkistystoimintaan tai muuhun työhyvinvointia edistävään toimintaan voi hakea avustusta. Myös muuhun työpaikan  vastaavaan toimintaan voivat jäsenemme saada avustusta, jos työnantaja ei maksa kaikkea. Rohkaisemme työpaikkoja järjestämään mahdollisimman paljon toimintaa.

Jäsenten järjestämien kokousten, luottamushenkilövaalien ym. kulut korvataan kokonaisuudessaan kuitteja vastaan hakemuksesta.