Avustukset ja korvaukset

Stipendit ja avustukset

Yhdisyksemme jäsenenä voit hakea stipendiä koulutukseen, harrastukseen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan. Kaikki jakamamme avustukset ovat korvausperusteisia sekä harkinnanvaraisia. Niitä voi hakea avoimella hakemuksella tai valmiilla lomakkeella. Liitäthän aina hakemukseesi kuitit, joita vastaan voimme avustuksen maksaa.

Ammattitutkintoon tähtääviin opintoihin ja ammatilliseen lisäkoulutukseen

Voit saada stipendin ammatilliseen lisäkoulutukseen ja uudelleenkouluttautumiseen. Avustus korvaa lähinnä opintoihin liittyviä pakollisia maksuja ja kurssikirjallisuutta. Etusijalla ovat henkilöt, joiden työllistyminen vaatii kouluttautumista. Hakijan pitää olla ollut yhdistyksemme jäsenenä vuoden.

Työtaitoja edistävät kurssit ja muu opiskelu, harrastustoiminta ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Yhdistys tukee jäsenten kouluttautumista ja harrastustoimintaa riippumatta siitä, kuka koulutuksen/harrastuksen järjestäjä on. Avustuksen muodossa voit saada osan kustannuksista korvatuksi. Stipendin suuruus on maksimissaan 300 e/jäsen vuodessa. Stipendillä on tarkoitus korvata Kurssimaksu- ja kurssitarvikekuluja. Kuluja korvataan noin 50 %.

JHL-opiston kurssit ovat yleensä sinulle jäsenenä ilmaisia. Jos jollain JHL-kurssilla sinulle muodostuu kuluja, yhdistys korvaa ne hakemuksesta. Yhdistys maksaa 50 e kurssistipendin (hakemus yhdistyksen taloudenhoitajalle).

Avustusta työpaikan yhteisiin toimintoihin

Työpaikalla yhdistysten jäsenten järjestämään tykytoimintaan, virkistystoimintaan tai muuhun työhyvinvointia edistävään toimintaan voi hakea avustusta. Myös muuhun työpaikan  vastaavaan toimintaan voivat jäsenemme saada avustusta, jos työnantaja ei maksa kaikkea. Rohkaisemme työpaikkoja järjestämään mahdollisimman paljon toimintaa.

Jäsenten järjestämien kokousten, luottamushenkilövaalien ym. kulut korvataan kokonaisuudessaan kuitteja vastaan hakemuksesta.