Edunvalvonta

Työhyvinvointia sinulle

Mitä tehdä, jos ongelmia tulee ongelmia työssäjaksamisessa, työsuhteessa tai työpaikallasi tulee ristiriitatilanteita?

1. Ensimmäinen sinua auttava henkilö on työpaikkasi luottamusmies.

Luottamusmiehet edistävät ja valvovat sopimusten noudattamista, mahdollisten ristiriitatilanteiden selvittämistä sekä työnantajan ja henkilöstön välillä esiintyvien kysymysten käsittelyä. Jäsen – kysy omalta luottamusmieheltäsi, jos jokin työsuhteeseen liittyvä pulma tai mahdollinen epäkohta vaivaa mieltäsi!

Luottamusmies on liittokohtainen ja JHL:ään kuuluva luottamusmies auttaa ainoastaan JHL:ään kuuluvia työntekijöitä.

2. Mikäli työpaikallasi ei ole JHL:n luottamusmiestä, ota ongelmissa yhteyttä  JHL:n Pääkaupunkiseudun aluetoimistoon tai yhdistyksen puheenjohtajaan, niin toimimme luottamusmiehenäsi. Yhdistyksen sähköposti on 776jhl@gmail.com

3. Jos ratkaisuun ei päästä neuvottelulla on sinulla oikeus myös pyytää oikeusapua.

Oikeusapua haetaan yhdistyksen kautta tilanteissa, joissa neuvotteluilla ei ole päästy sopimukseen työsuhteeseen liittyvässä ongelmassa.

Muistathan, että työpaikallasi työskentelevät JHL:n jäsenet voivat valita luottamusmiehen keskuudestaan, jos sellaista ei vielä ole!


Työsuojeluorganisaatio

Työsuojelu on osa yhteistoimintaa. Se on yhdessä toimimista työhyvinvoinnin edistämiseksi. Työsuojeluvaltuutettu ja muut henkilöstön edustajat toimivat asiantuntijoina ja työnantajan apuna työolojen parantamisessa. Vastuu turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista on työnantajalla. Työntekijöillä on vastuu omasta toiminnastaan ja ohjeiden noudattamisesta.

Työpaikan työsuojelutoimijoita ovat

  •     työnantaja
  •     työntekijät
  •     työsuojelutoimikunta tai vastaava yhdistetty yt-elin
  •     työsuojelupäällikkö
  •     työsuojeluvaltuutettu
  •     työsuojeluvaravaltuutetut
  •     työsuojeluasiamies
  •     työterveyshuolto

Lisätietoa liiton Työelämäsivuilta.